Wrzesień 7, 2017 Bez kategorii Brak komentarzy

Zgodnie z obietnicą  przedstawiamy  kilka szczegółów związanych z projektem pt. „Młodzież Fundamentem Europy”.  Jego głównym celem jest poprawa polityki młodzieżowej, poprzez pobudzanie dialogu między młodymi ludźmi, a decydentami – ekspertami ds. młodzieży. Pierwszym etapem przedsięwzięcia będą ogólnokrajowe konsultacje, w których młodzież w wieku 16-19 lat przedstawi swoje doświadczenia oraz pomysły  w kontekście edukacji i aktywności społecznej. Drugim etapem będzie wypracowanie rekomendacji  w wyżej wymienionych obszarach podczas 5-dniowej konferencji w Gliwicach. Wypracowane zalecenia zostaną rozpowszechnione wśród decydentów na poziomie lokalnym, krajowym oraz europejskim.

Organizatorem projektu jest Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. Projekt jest sfinansowany ze środków Programu Erasmus+, akcja 3 – Rozwój Polityki Młodzieżowej.