Za nami konferencja pt.: „Młodzież Fundamentem Europy”. W ciągu  5 dni  60  osób  z całej Polski w wieku 16-19 lat z  dużym  zaangażowaniem debatowało nad zimnami jakie należałoby wprowadzić w systemie edukacji, a także możliwościach związanych z działalnością w III sektorze.  Młodzież uczestniczyła w panelach eksperckich, wykładach, debacie oksfordzkiej,  dyskusji metodą word cafe, a także licznych wizytach studyjnych.

Ostatni etapem projektu jest  zebranie wypracowanych  rekomendacji i przygotowanie publikacji prezentującej potrzeby ludzi młodych decydentom – politykom, nauczycielom i działaczom społecznym w kontekście edukacji i działalności społecznej. Publikacja ukaże się w czerwcu. Zatem do zobaczenia!