Konferencja w ramach projektu „Młodzież Fundamentem Europy” odbędzie się w dniach 5-9.03.2018r. w Gliwicach.

Lista osób zakwalifikowanych została już opracowana i każdy z potencjalnych uczestników został o tym fakcie poinformowany drogą telefoniczną i elektroniczną.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie skanu podpisanego Formularza Uczestnika Konferencji do 31 stycznia 2018r.  Jeśli uczestnik konferencji jest niepełnoletni to Formularz Uczestnika Konferencji podpisuje również rodzic/opiekun prawny.

Przed uzupełnieniem Formularza Uczestnika Konferencji należy dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu Uczestnictwa w Konferencji „Młodzież Fundamentem Europy”, w którym zamieszczone są szczegółowe informacje na temat wydarzenia.

 

Działania w ramach projektu są sfinansowane ze środków programu Erasmus+ Młodzież – akcja 3 „Rozwój polityki młodzieżowej”.