Aktualnie zakończyliśmy  pierwszy etap przedsięwzięcia – ogólnokrajowe konsultacje, w których młodzież w wieku 16-19 lat przedstawiła swoje doświadczenia oraz pomysły w kontekście edukacji i aktywności społecznej. Przygotowujemy się do „Konferencji Młodzież Fundamentem Europy”, która odbędzie się w Gliwicach w dniach 5-9 marca 2018 roku. Własnie w ramach kilkudniowej, wspólnej, pracy stworzymy rekomendacje do ustawodawstwa w temacie edukacji i aktywności społecznej, które ukażą się już w czerwcu. Więcej informacji w dziale Konferencja.