„Młodzież Fundamentem Europy” to projekt mający na celu poprawę polityki młodzieżowej, poprzez pobudzanie dialogu między młodymi ludźmi, a decydentami – ekspertami ds. młodzieży. Aktualnie zakończyliśmy  pierwszy etap przedsięwzięcia – ogólnokrajowe konsultacje, w których młodzież w wieku 16-19 lat przedstawiła swoje doświadczenia oraz pomysły w kontekście edukacji i aktywności społecznej. Drugim etapem będzie wypracowanie rekomendacji przez ludzi młodych w wyżej wymienionych obszarach podczas 5-dniowej konferencji w Gliwicach. Spotkanie  stanie się okazją do integracji nastolatków, aktywnych w swoich szkołach, działających w środowiskach lokalnych oraz organizacjach młodzieżowych.

Wypracowane zalecenia zostaną rozpowszechnione wśród decydentów na poziomie lokalnym, krajowym oraz europejskim.

Działania w ramach projektu są sfinansowane ze środków programu Erasmus+ Młodzież – akcja 3 „Rozwój polityki młodzieżowej”. Realizatorem projektu jest Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.