Realizatorem projektu jest Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – jednostka organizacyjna Miasta Gliwice. Jej misją jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej mieszkańców miasta. Wspomaga technicznie i merytorycznie organizacje pozarządowe, promuje i animuje aktywność społeczną, wspiera inicjatywy kulturalne. Działania projektowe odbywać się będą za pośrednictwem Domu Aktywnej Młodzieży, jednej z pięciu filii jednostki.
Więcej na: http://gcop.gliwice.pl/