Lipiec 11, 2018 Bez kategorii Brak komentarzy

Po kilku miesiącach ciężkich prac, światło dzienne ujrzała broszura będąca podsumowaniem działań realizowanych w ramach projektu pn. „Młodzież Fundamentem Europy”, sfinansowanego ze środków programu Erasmus +, akcja 3 – Rozwój Polityki Młodzieżowej. Jej rozważania stanowią rekomendacje dla decydentów – ekspertów ds. młodzieży związanych z edukacją oraz aktywnością społeczną, a także propozycje wdrożenia nowych rozwiązań aktywizowania młodzieży oraz ich edukacji przez szkoły, ośrodki wsparcia organizacji pozarządowych, organizacje pozarządowe oraz różne jednostki samorządu terytorialnego. Są efektem ogólnokrajowych konsultacji internetowych, w których wzięło udział ponad 1000 młodych ludzi w wieku 16-19 lat oraz ogólnopolskiej konferencji, w której uczestniczyło 60 osób.

Mamy nadzieję, że decydenci po zapoznaniu się z dokumentem wezmą pod uwagę głos ludzi młodych w kształtowaniu działań ściśle związanych z edukacją i aktywnością społeczną.